انجام پایان نامه
انجام پايان نامه

انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت

تا بحال تعاریف بسیار برای مدیریت ارائه شده است که می توان از ترکیب همه آن ها اینگونه استنباط کرد که مدیریت به هنر و علم برنامه ریزی ، سازماندهی و رهبری یک مجموعه با استفاده صحیح از منابع انسانی ، امکانات سخت افزاری و مالی در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده می باشد . اهمیت این مطلب بر شخصی پوشیده نیست که مدیریت یک مجموعه رکن اصلی صعود و سقوط آن مجموعه می باشد . مدیر یک مجموعه می تواند بسان ناخدایی متبحر که کشتی خود را از دل طوفان عبور می دهد ، از انحطاط مجموعه خود جلوگیری کرده و یا آن را به دست سرنوشت سپرده و ویران شدنش را نظاره کند . در سال های دور ، افراد ریش سفید و دنیا دیده ، بواسطه تجارب زیادی که در طول عمر خود کسب کرده و قدرت تشخیص خیر و شر را داشته اند ، به ریاست قوم و قبیله خود گماشته می شده اند ، اما این امر در دنیای امروز در برخی مجموعه ها ، عملا شدنی نیست ، چرا که مدیران علاوه بر دلشتن تجربه ، نیازمند تسلط به علم روز می باشند و صرفا با اتکا به تجارب یک فرد ، نمی توان به وی اقتدا کرد . در ادامه این مبحث می توان اضافه کرد که بخشی از مهارت مدیریت در افراد از طریق تحصیل بدست می آید که این تحصیل علم در زیر شاخه های متعدد مدیریت امکان پذیر می باشد . از مهمترین زیر شاخه های علم مدیریت که در دانشگاه های سراسر دنیا تدریس می شود ، می توان به مدیریت دولتی ، صنعتی ، بازرگانی ، منابع انسانی ، بحران ، آموزشی ، بیمه ، کارآفرینی ، بازاریابی ، مالی ، کیفیت ، هتلداری و جهانگردی ، استراتژیک، پروژه و مدیریت برنامه و همچنین مدیریت شهری ، گمرکی ، ورزشی ، ریسک و تحول اشاره کرد که دارای کلیات یکسان و جزئیات متفاوت می باشند ، اشاره کرد . دانشجویان رشته های فوق در اتمام دوره تحصیلی خود در هر شاخه و مقطع ، ملزم به ارائه و انجام پایان نامه می باشند .  انجام پایان نامه مدیریت بر خلاف رشته های مهندسی و یا هنری ، شکلی فیزیکی ندارد ، به بیان دیگر پروژه انجام شده در قالب یک اختراع یا اکتشاف و اثر نمود پیدا نمی کند بلکه در قالب یک مقاله علمی نمایان می شود . برنامه ای که می توان با اجرای آن در مجموعه های مختلف ، پس از دوره ای زمانی ، اثرات سوء و یا مثبت آن را دید و ارزیابی کرد . اگر بخواهیم در مورد موارد فوق در مورد یکی از آن ها به صورت جزءی تر بحث کرده و مورد بررسی قرار دهیم ، می توانیم به مدیریت مالی اشاره کنیم . وظیفه مدیران مالی در ساده ترین تعریف ممکن ، بهینه کردن گردش مالی و بیشینه کردن سود یک مجموعه می باشد که این اهداف با کمک یافتن راهکارهای مناسب افزایش درآمد و کاهش مخارج میسر می گردد . دانشجوی این رشته موظف است تا در آخرین مرحله تحصیل خود به انجام پایان نامه ای در مورد مبانی سازمان و مدیریت و اصلاح آن ، تحقیق در عملیات و شاخه های آن ، سیستم بانكداری ، مدیریت رفتار سازمانی ، اقتصاد سنجی مالی و … نگاشته و با انجام پایان نامه مدیریتی خود در جهت اثبات توانایی هایش گامی رو به جلو بردارد  .


ارسال نظر / درخواست پشتیبانی

ایمیل نمایش داده نمی شود