انجام پایان نامه
انجام پايان نامه

بهترین موسسه انجام پایان نامه

بهترین موسسه انجام پایان نامه

با تجسس در اینترنت و بررسی دفاتر انجام پایان نامه  در سطح شهر ، مجموعه های زیادی را می بینیم که خود را بهترين موسسه انجام پایان نامه ایران دانسته و با ارائه طوماری از موضوعات و مقالات مختلف در صدد اثبات این ادعا می باشند . در این مقاله قصد نداریم تا به تائید یا تکذیب سخن تک تک مدیان بپردازیم ، چرا که با برشمردن ویژگی های بهترين موسسات انجام پایان نامه درکشور می توان به شاخصی دست یافت که عیار هر مجموعه را مشخص می کند . در وهله اول ، باید تاکید کرد که فعالیت همه مجموعه های فوق – اعم از معتبر و غیر معتبر ، با سابقه و جدید التاسیس ، جمعی از اساتید باتجربه یا دانشجویانی انصرافی – در راستای کسب درآمد می باشد ، لذا دریافت وجه را نمی توان به عنوان عاملی نامطلوب محاسبه کرد ؛ اما نحوه دریافت این مبلغ توسط مجموعه های فوق برای دانشجویان بسیار مهم می باشد . به عنوان مثال مجموعه ای که تمام یا بخش عمده ای از کارمزد را در بدو کار طلب می کند ، حس خوبی به مشتریان خود انتقال نمی دهد و با بررسی دقیق تر نیز می توان دریافت که کار با این مجموعه مقصد معلومی را در پیش ندارد . از سوی دیگر ، عده ای نیز در شروع کار با دانشجو توافق کرده و قسمت های مختلف پایان نامه را تحت شرایط توافقی تحویل می دهند ، اما در زمان تحویل قسمت انتهایی آن ، تحت عناوین گوناگون به اصطلاح «دبه در آورده» و مبلغ بیشتری را می طلبند ؛ در چنین شرایطی دانشجو که قسمت های انجام شده کار را می بیند و مبالغ از دست رفته را برآورد می کند ، در کمال استیصال و عدم رضایت صلاح را در انجام خواسته مجموعه مجری پایان نامه می بیند . در چنین شرایطی ، عقد قرارداد با مجموعه ای که مراجعین قبلی آن از روند انجام کار راضی بوده اند ، یکی از بهترین گزینه های پیش روی دانشجویان برای انجام پایان نامه و شناسایی بهترین موسسات این زمینه می باشد . ارائه مشاوره دلسوزانه و پایبندی به تعهدات نیز عامل بعدی تمایز مجموعه های شایسته و نالایق از یکدیگر می باشند . به عنوان مثال ، مجموعه ای برتر بدون توجه به سخت شدن انجام پایان نامه برای عوامل خود و با مد نظر قرار دادن صلاح و درخواست دانشجو ، درصورت عدم ارائه پورپوزال رساله و پایان نامه ، مشاوره رایگانی به دانشجو در جهت انتخاب موضوع فعالیت خواهد داد . پس از آن با انجام و تدوین پرپوزال در زمانی اندک (مثلاً دو هفته) و همچنین معرفی منابع ، مشخص کردن مسیر راه و روشن کردن افق پیش روی دانشجو ، تضمین قدرتمندی به مشتری خود می دهد . در ادامه مجموعه مذکور موظف به ارائه گزارش ، تحویل متون دست اول و دخیل کردن نظرات دانشجو در هر فاز و سرفصل رساله می باشد . این پروسه که با دریافت اقساطی هزینه ها ، روندی متوازن به وجود می آورد ، تا زمان اتمام پایان نامه و اصلاحات آن نیز ادامه دارد . باز هم مجموعه های فراوانی یافت می شوند که این نقطه را انتهای تعهدات خود پنداشته و دینی بر گردن خود نمی بیندد ، در نتیجه دانشجو بدون آگاهی از روند انجام پایان نامه به ارائه آن پرداخته و علاوه بر عدم قبولی در دفاع ، اعتبار خود را نیز از دست می دهد . در نتیجه یکی دیگر از عوامل شناسایی مجموعه های استاندارد و معتبر ، همراهی آنان با شما تا لحظه اخذ نمره نهایی می باشد . با استناد به گفته های فوق ، می توان مجموعه ای را که دارای همه این شرایط می باشد در زمره بهترین موسسات انجام پایان نامه قرار داد  .


ارسال نظر / درخواست پشتیبانی

ایمیل نمایش داده نمی شود