انجام پایان نامه
انجام پايان نامه

تعهدات مشاورآنلاین به دانشجو

 

 

اصالت اثر: مشاورآنلاین متعهد است در انجام پایان نامه، کلیه حقوق مالکیت معنوی را به نفع دانشجو رعایت کند و به هیچ عنوان از محتوای ثبت شده بدون مرجع دهی مناسب در جای دیگر استفاده نشود.

کیفیت پژوهش: تضمین کیفیت پژوهش در موسسه مشاورآنلاین برگرفته از عیار بالای علمی کارشناسان انجام پایان نامه می‌باشد.

اصلاحات تحقیق: مشاورآنلاین متعهد می‌شود که تا تایید نهایی کار، اصلاحات وارد شده از طرف استاد راهنما را در زمینه انجام پایان نامه انجام دهد.

حمایت تا آخرین لحظه: سابقه فعالیت موسسه تضمینی بر پشتیبانی دانشجو تا پایان کار می باشد.

ایجاد ارتباط بین کارشناس و دانشجو: مشاورآنلاین در راستای جلب رضایت دانشجو و ایجاد اطمینان خاطر، بین دانشجو و کارشناس مربوطه ارتباط برقرار می کند.

ارائه رزومه کارشناس به دانشجو: دانشجو حق دارد عیار علمی محقق طرح را بداند و مشاورآنلاین این امکان را در راستای افزایش سطح رضایتمندی فراهم می آورد.

حفظ اطلاعات شخصی دانشجو: اطلاعات شخصی دانشجو نزد مشاورآنلاین محفوظ می ماند و به هیچ عنوان افشاء نخواهد شد.

برگزاری جلسه آموزشی جهت آمادگی دانشجو برای دفاع: به منظور شناخت کافی دانشجو از کار و آمادگی جهت حضور در جلسه دفاع، مشاورآنلاین امکان برگزاری جلسه توجیهی را برای دانشجو فراهم می‌کند.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه ارشد و دکتری همراه با یک جلسه توجیهی رایگان