انجام پایان نامه
انجام پايان نامه

درباره پایان نامه ارشد

درباره پایان نامه ارشد

یکی از مشکلات رایج دانشجویان در دوران تحصیل خود نحوه انتخاب واحد آن ها در ابتدای هر ترم تحصیلی می باشد . با صرف نظر از مشکلات واریز شهریه و تراکم کاربران در سایت دانشگاه که هرازگاهی به توقف عملکرد آن نیز منجر می شود ، معمولاً به دلیل انتخاب واحد زودتر توسط دانشجویان پیشکسوت و معدل بالا پیش از آنان ، کلاس اساتید دلخواه خود را خالی نیافته و به ناچار به طریقی نا منظم  برنامه تحصیلی ترم آینده خود را تنظیم می کنند . با درک این اتفاق ناخوشایند شاید یکی از بهترین اتفاقات پایان دوره تحصیلی را بتوان امکان  انتخاب استاد راهنما و دپارتمان انجام پایان نامه به دلخواه دانشجو دانست . در این مرحله ، فارق از روزهای هفته و ساعات تدریس اساتید ، دانشجویان واجد الشرایط می توانند در صورت پاس کردن تعداد خاصی از واحدهای درسی ، پایان نامه خود را به عنوان یک واحد درسی انتخاب کرده و با استاد مورد نظر خود به انجام آن بپردازد . در  همین رابطه ، یکی از عوامل موفقیت در  انجام پایان نامه استاندارد ، اعتماد بنفس بالای دانشجو می باشد . در این مسیر دانشجو باید بداند که اطلاعات وی به اندازه ای است که می تواند در باب مساله ای اظهار نظر کرده ، با نظریه های اشتباه مخالفت و یا بخش های صحیح آن را بپذیرد ، لذا یکی از تفاوت های دانشجوی قوی و ضعیف در انجام پایان نامه ، علی الخصوص در مقطع کارشناسی ارشد ارزش قائل شدن برای خود و بیان نقطه نظرات حساب شده و با اساس می باشد . پس از ثبت نظرات و دانسته های اولیه ، باید این واقیعت را نیز پذیرفت که شما هنوز هم یک دانشجو هستید . به عبارت دیگر اعتماد به نفس و خودبینی دانشجو در هنگام تحقیق نباید به بلند پروازی تبدیل شود . انجام پایان نامه دانشجویی یکی از اولین مقالات علمی شما به حساب می آید ، لذا نه تنها از نظر بار علمی توقعی از دانشجویان نمی رود ، بلکه تعیین افق های دور به عنوان هدف نهایی باعث می شود تا این پروژه از مسیر خود خارج شده و در قیاس با ماحصل فعالیت سایر قطاران وی نیز ضعیف تر به نظر برسد . انجام پایان نامه  از یک سوعملی زمانگیر است و از سویی دیگر امکان انجام اقداماتی تمام وقت بر روی آن وجود ندارد . این امر برای انجام پایان نامه ارشد نیز بیش از مقالات دیگر دانشجویان خود نمایی می کند ، چراکه دانشجویان ارشد عمدتاً افراد شاغلی هستند که  زمان آزاد زیادی برای مطالعه در دسترس نداشته و امکان مطالعه و تحقیق در همه ساعات غیر کاری نیز برای آنان میسر نمی باشد ، لذا برنامه ریزی مدون و انجام امور طبق یک جدول زمانی ، کمک شایانی به پیشرفت مطالعات خواهد کرد. در راه انجام پایان نامه ارشد ، اولین قدم را می توان تفکر در مورد موضوع تحقیق دانست ، قدمی که پیش از انتخاب استاد راهنما برداشته شده و گزینش وی نیز بر اساس نتیجه گام اول بوده است . پس از مشخص شدن موضوع تحقیق ، برای ادامه کار نیازمند تهیه یک نقشه راه هستیم ، نقشه راهی که بیان می دارد به دنبال چه چیزی می گردیم ! به چه ابزار و اقداماتی نیاز داریم و کار خود را ازکجا باید شروع کنیم ! در قدم بعدی که بدنه اصلی فعالیت ما را تشکیل می دهد ، نوبت به انجام پایان نامه پژوهشی می رسد . در این مرحله ، با کنار هم قرار دادن مجموعه مطالعات ، آزمایشات ، مشاهدات و تجارب خود و همچنین رجوع و مقایسه با آثار دیگر ، شاکله اصلی پایان نامه خود را می سازیم . در مرحله بعد که برخی اساتید به صورت یکجا و برخی به صورت دوره ای به آن می پردازند ، مطالعه ، یافتن اشکالات ، انتقال این نواقص به دانشجو و بیان راهنمایی های مفید می باشد . دانشجو نیز پس از برطرف کردن این مشکلات ، طبق فرمت استاندارد دانشگاه خود ، نتایج تحقیقش را اصلاح و تایپ کرده و به استاد مربوطه تحویل می دهد ..


ارسال نظر / درخواست پشتیبانی

ایمیل نمایش داده نمی شود