انجام پایان نامه
انجام پايان نامه

مطلب مقاله

مطلب مقاله

اگر ساختار حال حاضر علم دنیا را به یک بنا تشبیه کنیم ، خشت های سازنده آن بدون شک مقالات علمی هستند و گستردگی و پیوستگی همین مقالات علمی سبب می شود تا به ظرافت و ابعاد این بنا اضافه شود . بسیاری از اصولی که در علوم ریاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی و سایر زمینه های علمی می شناسیم و به عنوان اصلی بدیهی بکار می بندیم ، همیشه به شکل کنونی خود نبوده و تعداد زیادی از صاحب نظران ، طی سال ها تحقیق و تلاش و با استناد و اتکا به تحقیقات دیگران ، به آن سر و شکل بخشیده اند .  شاخه های مختلف علوم و گرایشات متعدد هر شاخه ، دارای نقاط اشتراک فراوانی اند ، کمااینکه از دیر باز دانشمندان فراوانی بوده اند که در چند رشته علمی دستی بر آتش داشته اند و این شاخه ها را به یکدیگر متصل کرده اند ؛ به عنوان مثال در کشورمان دانشمندانی نظیر ابن سینا یا عمر خیام می زیسته اند که به همه چیز دان معروفند ، به این معنا که به بیشتر علوم زمان خود مسلط بوده اند مانند انجام پایان نامه

چنین چهره های شاخصی که مشابه آن ها در تاریخ کشورمان فراوانند ، افرادی بوده اند که با تسلط به رشته های ریاضی ، فلسفه ، ادبیات ، طب ، نجوم و ده ها شاخه علمی دیگر ، نه تنها آثار ارزشمندی از خود بجای گذاشته اند ، بلکه چراغ راه علما و حکمای بعد از خود نیز شده اند . در همین اثنا شاید بتوان ماریا اسکلودوسکا کوری معروف به ماری کوری را شاه بیت غزل چنین افرادی در دوران معاصر دانست ،کسی که با داشتن مدرک لیسانس در ریاضیات ، توانست در سال های ۱۹۰۳ و ۱۹۱۱ جوایز نوبل فیزیک (کشف رادیو اکتیویته) و شیمی (انزوای رادیوم خالص) را کشف کند . بدون شک پیشرفت امروز بشر یک شبه به دست نیامده و وجود مقالات علمی پیشینیان سبب شده است تا امروزه به این جایگاه برسیم . با توجه به این مقدمه به اهمیت نگارش یک مقاله خوب پی می بریم ، جایی که تحقیقات ما زمینه ساز مطالعات آیندگان شده و به عنوان یک اصل پذیرفته می شود ؛ به همین دلیل برای گردآوری یک مقاله استاندارد عوامل متعددی را باید در نظر گرفت . اولین عامل تاثیر گذار در انتشار و محبوبیت یک مقاله ، مفاهیم و اصولیست که این تحقیق ، ، پایان نامه ، رساله و کتاب در بر دارد ، به عبارتی دیگر سوالی که مولف در بدو کار از خود می پرسد این است که نوشته های وی تا چه اندازه مفید خواهد بود ! چه مشکلی را برطرف و چه راه حلی ارائه می دهد! شاید نطفه بسیاری از مقالات علمی در سطوح بالا در این مرحله خفه شود ، چرا که نویسنده می داند در صورت عدم انتقال مفهومی جدید و تاثیر گذار ، نه تنها این تحقیقات با استقبال چندانی روبرو نخواهند شد ، بلکه اعتبار وی نیز زیر سوال خواهد رفت . در گام بعدی نتیجه یک تحقیق بسیار مهم است . فرض کنید که شما با علاقه یک تورنمنت ورزشی و یا یک سریال مهیج را دنبال می کنید ؛ بدون شک مهمترین هدف شما در کنار سرگرمی ، شناخت قهرمان مسابقات و آگاهی از حوادث نهایی سریال است و در صورتی که این عوامل به هر دلیلی مشخص نشوند ، شما را از دنبال کردنشان پشیمان خواهد کرد . هرچند میان یک سریال یا تورنمنت و تحقیقات علمی تفاوت زیادی وجود دارد ، اما خوانندگان آن نیز در کنار تمایل به دانستن مطالبی جدید ، در پی آگاهی از انتهای تحقیق که همان نتیجه گیری و ارائه راهکار می باشد هستند ، لذا گردآوری یک مقاله هر چند جذاب و قدرتمند بدون یک جمع بندی اصولی و هدفمند ، ارزش چندانی نخواهد داشت .


ارسال نظر / درخواست پشتیبانی

ایمیل نمایش داده نمی شود