انجام پایان نامه
انجام پايان نامه

هزینه نوشتن پروپوزال پایان نامه

هزینه نوشتن پروپوزال پایان نامه

پورپوزال (proposal) یا "طرح پیشنهادی" در جوامع علمی به معنای نمایش منظره کلی تحقیق پیش روی می باشد . اگر انجام پایان نامه را به ساخت یک بنا تشبیه کنیم ، هرچه مقطع تحصیلی بالاتر رود ، ساخت این سازه نیز بزرگ ، پیچیده و پیشرفته تر خواهد شد . در این روند ، همانطور که معماران و مهندسان عمران در مرحله اول و بدون فکر قبلی شروع به ساخت و ساز نمی کنند ، محققین هم نمی توانند بدون محاسبه متغیرهای مختلف و پیش بینی خروجی کار دست به اقدام بزنند . در این مثال ، طراحان نقشه های ساختمانی ، با توجه به حجم و حساسیت کار ، در گام های اول و پس از طراحی نقشه های مربوطه و بررسی امکانات موجود ، تصویری سه بعدی یا ماکتی از کار می سازند تا علاوه بر تبیین مسیر راه برای خود ، کارفرما را نیز از خروجی آن آگاه سازند ، وظیفه ای که در انجام پایان نامه  بر عهده پورپوزال می باشد . پورپوزال به عنوان پیش نویسی از انجام پایان نامه  اصلی که به معرفی موضوع فعالیت می پردازد ، حاوی اطلاعاتی در مورد اهمیت انجام این فعالیت ، اقدامات انجام شده پیش از این توسط دیگران و پیش بینی نتایج می باشد . همچنین عنوان موضوع تحقيق ، معرفی و ارائه اطلاعاتی در خصوص آن ، معرفی روش تحقیق و نقطه شروع مطالعات ، تعیین اهداف ، فرض و حکم مساله پیش روی و منابع اطلاعاتی از دیگر محتویات این نگاره هستند . هزینه نوشتن پروپوزال پایان نامه به عوامل متعددی وابسته است که به بررسی آن ها می پردازیم . در قدم اول ، رشته و مقطع تحصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . بدیهیست در صورتی که رشته ای فنی و مهندسی یا غیر مرسوم باشد ، به دلیل دشواری مراحل انجام کار یا کمبود منابع هزینه نگارش پورپوزال نیز بیشتر می شود . از سویی دیگر ، در مقاطع بالاتر ، مطالب ارائه شده تخصصی تر شده و نگارش پورپوزال مربوطه (بطور مثال در مقطع دکترا) مستلزم رسیدگی زبده ترین کارشناسان مجموعه "شریف کام" به آن می باشد . با بررسی این مرحله درمیابیم که هزینه نوشتن پروپوزال پایان نامه برای زیر مجموعه های علوم انسانی ، مدیریتی و روانشناسی به عنوان ساده ترین زمینه های تحقیقاتی در مقطع کارشناسی تا رشته های مهندسی و پزشکی در مقطع دکترا به عنوان دشوارترین زمینه های کاری ، از ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان متغیر است . در ادامه به این نکته توجه می شود که کارفرما تنها نگارش این متون را به مجموعه سپرده است یا انجام پایان نامه نیز در ورای آن قرار دارد . مشخص است که در چنین شرایطی ، اگر هر دو فعالیت توسط مجموعه مذکور انجام شود ، هزینه پورپوزال به طرز چشمگیری کاهش می یابد و کارشناس مربوطه نیز با تسلط بیشتری به انجام کار می پردازد . مدت زمان انجام کار به عنوان عامل بعدی رابطه ای معکوس با هزینه انجام کار خواهد داشت ، به این ترتیب که با کاهش زمان تحویل پورپوزال و پایفشاری کارفرما بر تسریع انجام کار ، قیمت نهایی افزایش پیدا خواهد کرد . در مجموعه "شریف کام "، پس از دریافت سفارش از دانشجو و مبادله اطلاعات با وی (مشاوره و پرس و جوی کیفیت مورد نظر وی) ، مقدمات انجام کار اعم از زمان انجام آن ، هزینه و نحوه پرداخت این وجه ، فاز بندی انجام کار و عقد قرارداد صورت می گیرد . با پیشرفت کار طبق زمان بندی مدوّن ، پورپوزال به دانشجو تحویل داده می شود ، طرحی که در صورت اشکال احتمالی تصحیح شده و در صورت تائید و به خواست متقاضی وارد مرحله انجام پایان نامه می گردد .


ارسال نظر / درخواست پشتیبانی

ایمیل نمایش داده نمی شود